Artículo en Sonograma Magazine

Artículo (en catalán) de Marta Espinós en Sonograma Magazine (23/4/2015)

COMISSARIAT MUSICAL: LA RECEPTA DE LA TRANSVERSALITAT

Si plantegem la situació actual de la música clàssica en termes gastronòmics, la data de caducitat de la recepta del concert tradicional ja ha passat.

Leer más